Sähköiset laskut
Jokainen projekti on laskutettava omalla laskulla. Tilaaja ilmoittaa työnumeron tai projektin nimen laskuttajalle.
Sähköiset ostolaskut 1.1.2019 lähtien käsittelemme vain sähköisiä ostolaskuja
OVT Tunnus
003708644142
Operaattoritunnus
003721291126

Laskussa pitää näkyä Kustannuspaikka 4xxxx ja työnumero 1xxxxx, Laskut työkohtaisesti
ei koontilaskuja.